Okyay | Evren Avukatlık Ofisi; İstanbul ve İzmir'de Faaliyet Gösteren, Niş Konularda Uzmanlık Sağlayan Butik Bir Hukuk Bürosudur.

Kurumsal İş Hukuku

İş Mahkemelerinde veya Hakem nezdinde açılan Davaların ve dosyaların takibi
Arabulucu görüşmelerinde taraf vekilliğinin yürütülmesi ve uygun müzakere tekniklerinin kullanılarak en uygun anlaşmanın gerçekleşmesinin sağlanması
Alt İşveren ve Taşeron sözleşmelerinin hazırlanması ve var olanların denetlenmesi, Muvazaa riskinin incelenmesi ve gerekli önlemlerin tespiti ve raporlanması
Devamı...

Fikri ve Sınai Haklar

Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım ve Fikir Eseri gibi fikri ve sınai mülkiyet hukukuna konu olan hakların korunması için gerekli suç duyurularının yapılması, arama/el koyma işlemlerine nezaret edilmesi, ceza davalarında müdahil olarak katılma ve tecavüzün tespiti ile tazminat için dava dosyası hazırlanması ve dosyanın takibi
Devamı...

Arabuluculuk Uygulamaları

Kişiler ile kurumlar ya da kurumlar arasında çıkan uyuşmazlıkların hemen mahkeme yargılamasına taşınması yerine o uyuşmazlığa uygun çözüm yönteminin belirlenmesi, Adalet Bakanlığı siciline kayıtlı bir arabulucu tarafından hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculuk hizmeti verilmesi, Arabuluculuk sürecinde müvekkillerin temsili, Arabuluculuk eğitimleri verilmesi,
Devamı

Kurumsal Raporlama

Ofisimiz danışmanlığını yürüttüğümüz “Kolayofis Kurumsal Hukuk Ofis Otomasyon” Programının aktif bir kullanıcısı olarak, 900’den fazla çeşit ve kombinasyonda raporlar hazırlamaktayız.Aylık veya talep edilen periyot içerisinde sunulan raporlarımız ile;
Devamı ...

Yönetici Ortaklar

Eren Evren

Avukat - Patent & Marka Vekili

Profiline Göz At

Okyay | Evren Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi

Avukat Eren Evren ve Avukat Yüksel Okyay’ın birikim, bilgi ve tecrübelerini birleştirmesi ile 2008 yılında kurulan ofisimiz İstanbul ve İzmir ofisleri ile butik tarzda faaliyet gösteriyoruz. Hukukun belirli özel alanlarında uzmanlaşan ekibimiz, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren ticaret şirketlerinin ihtiyaç duyacağı temel konularda danışmanlık, dava takibi ve arabuluculuk hizmeti veriyoruz. Biz; alanında deneyim kazanmış hukukçulardan doğrudan danışmanlık hizmeti, alınmasını, araştırma ve incelemelerin deneyimli hukukçularca yapılmasını ve davaların bizzat görüşülen dava sorumlusu avukat tarafından yürütülmesi prensip edindik. Benimsemiş olduğumuz çalışma tarzı sayesinde; full servis hizmet veren hukuk bürolarından farklı olarak, sizler için gereksiz olan bir takım operasyonel maliyetlerden kaçınmayı ve kaliteli hizmetten ödün vermeksizin ücretlerimizi emsallerimize nazaran daha düşük bir seviyede tutmayı başarabildik. Asıl amacımız, kurumsal şirketlerin yüksek kaliteli hukuk hizmetine doğrudan ulaşması ve işlerin takibinin deneyimli hukukçular tarafından yürütülmesini sağlamaktır.

Referanslarımızdan

Hukuki Değerlendirmeler

10 Ocak 2017 tarihinden önce yürürlükte bulunan 554 sy Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ancak tescil edilmiş tasarımlar Endüstriyel Tasarım olarak korumadan yararlanabilmekteydi. Tescilsiz tasarımlar yani, tasarımcısı tarafından korunması için Türk Patent Enstitüsüne başvurulmamış tasarımlar ise ancak Türk Ticaret Kanunun’da yer alan genel haksız rekabet hükümlerine göre koruma altına alınmakta, sınai mülkiyet […]

Read more...

10.01.2017 tarihinde yayınlanan Sınai Mülkiyet Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 551 sy Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname döneminde, bir kısım kötüniyetli kişilerin aslında herhangi bir yenilik içermeyen ve patent alması ya da korunması mümkün olmayan ürünlere Faydalı Model belgesi alabilmeleri söz konusu oluyordu. Aslında herhangi bir yenilik içermeyen bu belgelerin vermiş olduğu yetkiler ile […]

Read more...

Arabuluculuk kurumu 2013 yılında yürürlüğe giren 6325 Sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” ile yasalaşmıştır. Bu tarihten beri Arabuluculuk ile yapılan anlaşmalar mahkeme hükmü niteliğinde olup, ilgili mahkemesinden icra edilebilirlik şerhi alınması ile ilamlı icraya konabilmektedir. Fikri ve Sınai haklar, elbette arabuluculuğun uygulama alanları arasında idi ancak 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu öncesi uygulanan Kanunun Hükmünde […]

Read more...