İş Hukuku

İş hukuku ve iş uyuşmazlıkları, Okyay-Evren’in en önde gelen uzmanlık alanıdır. Okyay-Evren, bu konudaki derin tecrübesiyle iş hukukunun her alanında müvekkillerine hukuki danışmanlık yapmakta ve dava takip hizmeti sağlamaktadır.

Okyay-Evren, bütçe dostu, veri odaklı, müvekkil ile etkin iletişim ve strateji ortaklığına dayanan anlayışıyla, bu alanda vermiş olduğu hizmetlerde her büyüklükte ulusal ve uluslararası şirketin tercihi olmaktadır.

Bilindiği üzere iş hukuku, bir işyerindeki çalışma barışının tesisi ve sürekli kılınması açısından taşıdığı önem sebebiyle işletmelerin danışmanlık ihtiyacı duydukları ana hukuk dallarından birisidir.

Kendine özgü düzenlemeleri, yorum kuralları, ilkeleri ve sürekli bir değişim ve gelişim halinde olan yargı uygulamaları sebebiyle işletmelerin bu alandaki süreçlerinin son derece dikkatli ve özenli bir şekilde yönetilmesi, yine aynı hassasiyetle bu süreçlerin takip edilmesi gerekmektedir.

Bu hassasiyet ve özen ile yönetilen iş hukuku süreçlerinin sonucu olarak, uyuşmazlığın mahkeme önüne taşınmadan çözülmesi, hatta uyuşmazlığın hiç doğmamasının sağlanması mümkün olabilir. Okyay-Evren, bu alandaki tecrübesi, hassasiyeti ve iş odaklı bakış açısıyla müvekkillerine katkı sağlamakta ve yenilikçi bakış açılarıyla birlikte kapsamlı stratejiler sunmaktadır.

İş mahkemelerinde işçinin lehine yorum yapıldığı için iş davalarının kazanılamayacak bir dava süreci olduğu, kurumsal şirketlerde yerleşmiş bir kanaattir. Okyay-Evren, önleyici ve yenilikçi bakış açısıyla, bu alandaki tecrübesiyle ve ekibinden aldığı güçle bu yerleşmiş kanaatin yanlış olduğunu müvekkillerine göstermiştir. Okyay-Evren, doğru danışmanlık ve etkin müdahale ile iş uyuşmazlıklarında kurumsal şirketlerin bu bakış açısını değiştirmektedir.

Okyay-Evren, sunmuş olduğu hukuk hizmeti ile işyerindeki çalışma barışının sağlanmasına yardım etmekte, oluşabilecek uyuşmazlıkların ise en ekonomik ve bütçe dostu şekilde takip edilmesini ve sonuçlandırılmasını temin etmektedir.

Okyay-Evren, iş hukuku alanında geniş bir dava birikimine sahiptir. Halihazırda büyük ölçüde işveren tarafını temsil ettiği, iş mahkemeleri veya hakem nezdindeki çok sayıda iş davasının takibini sürdürmektedir. Bu anlamda gerek belirli ve belirsiz süreli sözleşmelerden doğan ücret alacağı ve işe iade davaları, gerekse üçlü iş ilişkilerinden (asıl işveren – yüklenici – işçi) doğan uyuşmazlıkların ve sendikal davaların takibini gerçekleştirmektedir.

Bu dava birikiminin yanında Okyay-Evren, müvekkillerine iş hukuku konusunda düzenli danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda müvekkillerine, iş sözleşmelerinin ve işin düzenlenmesine yönelik prosedürlerin hazırlanması, gözden geçirilmesi, iş hukuku süreçlerinin yönetimi, iş ilişkisinin devamı sırasında savunma-uyarı süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve iş ilişkisinin sonlandırılması, alt işveren ve taşeron süreçlerinin incelenmesi ve bu süreçlerdeki risk analizlerinin yapılması, yöneticilere iş hukuku eğitimi verilmesi gibi konularda düzenli danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.Hizmetler