Arabulucudan Davet Mektubu Geldiğinde Ne Yapılır? Arabuluculuğa Hazırlık

Eylül 20, 2017

Bir hukuk uyuşmazlığı, mevzuatımıza göre eğer arabuluculuğa uygun ise dava açmadan önce ya da dava devam ederken davanın her aşamasında siz ya da diğer taraflarca arabulucuya başvurulabilir.

Arabuluculuğa başvurmak size uyuşmazlığınızı daha kısa sürede, daha az masrafla çözüme kavuşturmayı sağladığı gibi diğer tarafla ilişkilerinizin sürdürülebilirliğini de sağlar.

Diğer taraf arabuluculuğa başvurduğunda; başvurmuş olduğu arabulucu, size bir arabuluculuğa davet mektubu gönderecek ya da telefon, mail ve sair iletişim vasıtaları ile size ulaşacaktır.

Bu durumda uyuşmazlığınızın arabuluculuk ile çözüme kavuşması size ne sağlar bunu iyi değerlendirmek gerekir. Davayı uzatma gayeniz yok ise aslında arabuluculuğu kabul etmenin size ya şirketinize hiçbir zararı yoktur.

Arabuluculuk davetini kabul etmek istiyorsanız bunu her türlü iletişim vasıtası ile arabulucuya bildirebilirsiniz.

Arabuluculuk davetini 30 gün içerisinde kabul etmezseniz yasa gereği reddettiğiniz anlamına gelmektedir. Bu süreden önce daveti reddetmek isterseniz yine her türlü iletişim vasıtası ile yapabilirsiniz.

Arabulucular tarafsız ve bağımsız 3. kişilerdir. Eğer diğer tarafın atamış olduğu arabulucunun tarafsızlığından ya da bağımsızlığından tereddütünüz varsa, başka bir arabulucu ile uyuşmazlığınızı yürütmeyi teklif edebilirsiniz.  Ayrıca eş arabuluculuk da isteyebilirsiniz.

Bunun üzerine arabulucu uyuşmazlığınızı sizden de dinleyecek ya da uyuşmazlığınızı anlatan mail isteyecektir. Sonrasında da sizin, diğer taraf ya da tarafların ve arabulucunun ortak uygunluğu olan yer, gün ve saatte bir toplantı günü belirlenecektir. Toplantı yeri genellikle taraflarca da uygun ise arabulucunun toplantı odası olmaktadır.

Arabuluculuk esnek bir süreç olup, toplantının uzaması durumu için belirlenen saatin sonrasını esnek bırakmak,  uçak saati veya başka bir toplantı saatini ileri bir saate almak sürecin faydalı ilerlemesi için önemlidir.

Arabuluculuk sürecine,  avukatınız ile de katılabilir ya da yalnızca avukatınızın katılması için özel yetki verebilirsiniz.

Arabuluculuk sürecinin başlaması ile bir müzakere başlayacaktır. Müzakereyi iyi bilmeniz  ya da uyuşmazlığınıza hakim, müzakereyi iyi bilen bir vekiliniz olması, sürecin sonunda kazançlı çıkmak için çok önemlidir.

Şu üç husus unutulmamalıdır ki;

  • Arabuluculuğu kabul etmek asla karşı tarafınızın haklı olduğunu kabul anlamına gelmemektedir. Karşı tarafın arabuluculuk daveti de aynı şekilde sizin haklı olduğunuzu kabul anlamına gelmemektedir.
  • Arabuluculuk başladıktan sonra her aşamada vazgeçip davaya devam edebilirsiniz.
  • Arabuluculuk başladığı anda hak düşürücü ve zamanaşımı süreleri durur.

Yüksel Okyay Evren
Arabulucu ve Avukat