Okyay | Evren Avukatlık Ofisi; İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren, veri odaklı bakış açısıyla niş konularda uzmanlık sağlayan butik bir hukuk bürosudur.

İSTANBUL

İş Hukuku

Fesih süreci danışmanlığı, performans değerlendirme sistem ve prosedürlerinin yerine getirilmesi, muvazaa risklerinin tespiti ve koruyucu önlemlerin alınması, arabuluculuk görüşmelerinde temsil, dava dosyalarının hazırlanması ve takibi, idari para cezalarına karşı idari başvuru ve davaların hazırlanması

Fikri ve Sinai Haklar Hukuku

Marka, patent, tasarım ve faydalı model gibi haklara tecavüz ve bu hakların hükümsüzlükleri ile ilgili davaların hazırlanması ve dosyaların takibi, patent ve marka vekili sıfatı ile tescil ve diğer işlemlerinin takibi, daire ve YİDK kararlarına itirazların hazırlanması, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi, ilgili sözleşmelerin hazırlanması

Uyuşmazlık Çözümü ve Dava Takibi

Dava dosyalarının ve cevapların hazırlanması ve duruşmaların takibi, tahkim yargılamasında temsil, yabancı hakem ve mahkeme kararlarının tenfizi ile icralarının sağlanması, arabuluculuk hizmeti ve arabulucu görüşmesinde taraf temsilciliği

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sürecinin sağlanması, veri envanterlerinin oluşturulması ve kontrolü, veri haritalandırmasının yapılması, prosedürlerin oluşturulması, veri gizliliğine yönelik sözleşmelerin hazırlanması ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ile ilgili danışmanlık hizmetlerinin sunumu