Ortaklar

Yüksel Okyay

Yüksel Okyay

Avukat, Arabulucu

Yüksel Okyay, 2002 yılında Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 10 yılı aşkın bir süredir marka ve patent vekilliği yapmaktadır. 2013 yılında ise Türkiye’nin Arabuluculuk Dairesi’ne kayıtlı ilk arabulucuları arasında yerini almış, daha sonra da aldığı eğitimler ve elde ettiği uluslararası akreditasyon ile bu alandaki yetkinliğini artırmıştır.

Okyay, yerli, yabancı ve çokuluslu müvekkillerine iş hukuku, icra hukuku, alacak takip ve tasfiyesi, aile hukuku, miras hukuku, AİHM yargılamaları, dava takibi ve arabuluculuk konularında danışmanlık sağlamaktadır.

Okyay, Türkiye’de arabuluculuk kurumunun oluşturulmasından itibaren bu alandaki çalışmalarıyla öne çıktığı gibi, müvekkillerine dava öncesi çözüm süreçlerinde arabulucu olarak katkı sağlamaktadır. Bu sayede, birçok uyuşmazlığın henüz dava aşamasına gelmeden çözüme kavuşturulmasına yardımcı olarak müvekkillerinin çok daha hızlı ve ekonomik hukuki çözümlere ulaşmasını sağlamıştır.

Ayrıca Okyay, İzmir Arabulucular Derneği’nin ve Uluslararası Arabuluculuk Derneği’nin kurucu yönetiminde yer almış olup, halen Uluslararası Arabuluculuk Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir. Amerikan-Türk İş Geliştirme Konseyi üyesidir. Bunun yanında MBBI (Mediator Beyond Border International) üyesi ve Türkiye Chapter kurucusudur.

Akdeniz Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin kurucu ortaklarından olup, halen ortak ve yöneticidir. Faal olarak avukatlık, arabuluculuk, eğitmenlik, patent ve marka vekilliği yapmaktadır.Eren Evren

Eren Evren

Avukat, Patent & Marka Vekili

2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 2008 yılında da aynı üniversitenin Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. Bunun yanında Evren, 15 yılı aşkın bir süredir marka ve patent vekilidir.

Evren, kariyerinin başından beri düzenli olarak çok uluslu şirketlere, Türkiye’deki ticari faaliyetler hakkındaki soru ve sorunlar, projeler, ticaret hukuku, iş hukuku ve fikri ve sınai haklar hukuku ile ilgili konular, yasal ve idari politikalar ve dava takibi konularında danışmanlık yapmaktadır.

Bilhassa Evren, iş hukuku, sözleşmeler hukuku ve fikri ve sınai haklar hukuku konularında derin bir tecrübeye sahiptir.

Evren Türkiye’de faaliyet gösteren çok sayıda doğrudan satış şirketini ve bunların üyesi olan yaklaşık 1,5 milyon kişiyi ilgilendiren ve Hukuk Genel Kurulu’na kadar taşınan bir iş hukuku davasında müvekkili lehine sonuç çıkartma başarısı sağlamış ve bu sayede sektöre büyük bir darbe vurulmasına engel olmuştur. Evren, müvekkilleri aleyhine açılan yüzlerce “muvazaanın tespiti ve asıl işverene iade” davasında işveren vekilliği yaparak önemli başarılar elde etmişti. Bunların yanında çok sayıda işe iade, işçi alacakları ve iş kazaları davasında işveren vekili olarak hizmet vermiş ve iş hukukunun her dalında bilgi birikimi edinmiştir. Ayrıca Evren, iş hukuku alanında bilirkişilik yapmaktadır.

Bunların yanısıra bir çok markanın hükümsüz kılınarak sicilden terkini sağlamış ve sınai haklara tecavüz davalarında müvekkillerini başarı ile temsil etmiştir.

Evren, Ege Bölgesi’nde 240 üyesi bulunan Ege Sağlık Kuruluşları Derneği ve İzmir Hastaneler Vakfı gibi birçok sivil toplum kuruluşunun hukuk danışmanlığını yürütmektedir.

Birçok sektörel platformda yazıları yayınlanan Evren, aynı şekilde özellikle fikri ve sınai haklar hukuku ve iş hukuku alanlarında makaleler yayınlamaktadır. Evren, düzenli olarak uluslararası konferanslara katılmaktadır.