YAYINLAR

Kişisel Verilerin İhlal Edilmesi Durumunda Ne Yapılması Gerekir?

Aralık 15, 2019 Kategori Kişisel Verilerin Korunması,

Kişisel verilerin ihlali durumunda ne yapılması gerektiğini bilmemiz için öncelikle veri ihlalinin ne olduğunun anlaşılması gerekir. Bu konuda kanunda doğrudan bir tanım olmamakla birlikte; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun  12.maddesinde ““İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi” şeklinde bir düzenleme yer almaktadır. Veri sorumlusu tarafından işlenen verilerin hangi hallerde üçüncü kişilere aktarılabileceği yine…


Bir Spor Dalının Adı, Marka Olarak Tescil Edilemez

Aralık 4, 2019 Kategori Sınai Mülkiyet Hukuku,

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’nin 30.10.2019 tarihli kararına göre; Bir spor dalının adı, bu spor dalı Türkiye’de pek tanınmasa veya çok yapılmasa bile kimseye marka olarak tesciline izin verilemez. Yargıtay 30.10.2019 tarihli karar düzeltme kararı ile 2018 tarihindeki hatasından dönmüştür. Karara konu olan olaylarda Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu davalının kendi adına 41 ve 45. sınıflarda tescil…


Ticari Davalarda Önce Arabulucuya Başvurma Şartı Geliyor

Kasım 19, 2018 Kategori Arabuluculuk ve Tahkim,

13.11.2018 tarihinde sunulan “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi” 15.11.2018 tarihinde TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmüş ve konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri içeren tüm ticari davalarda, alt ve üst sınır miktar sınırlaması getirilmeksizin arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi hususu komisyonda kabul edilmiştir. Bir hafta içerisinde de Genel…


YARGITAY İBGK’NIN KEFALETTE EŞİN RIZASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN AVALDE DE UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN VERDİĞİ KARARIN İNCELENMESİ

Kasım 1, 2018 Kategori Ticaret Hukuku,

GİRİŞ Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu, kefalette eşin rızasına ilişkin hükümlerin avalde de uygulanıp uygulanamayacağı konusunda, Yargıtay HGK ile Yargıtay 11., 12., ve 19. Hukuk Daireleri içtihatları arasında çelişki bulunduğu talebiyle konuyu incelemiştir. (E.2017/4 K.2018/5 T. 20.04.2018) Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği bir sözleşmedir. Bu…


Konkordato Sürecinde Alacaklılarla Müzakerede Kolaylaştırıcı : Arabulucu

Ekim 4, 2018 Kategori Arabuluculuk ve Tahkim,

Son ekonomik gelişmelerden sonra hemen her gün birçok şirketin ve hatta şahısların dahi konkordato talebinde bulunduğunu medyadan ya da etrafımızdan duyuyoruz. Bu yazımızda Konkordato’nun ne olduğunu anlatmayacağız bunu 16 Mart 2018 tarihli yazımızda ayrıntılı olarak anlatmıştık. https://okyayevren.com/yayinlar/iflasin-ertelenmesinin-yerine-gelen-guncellenmis-konkordato-ve-sonuclari/. Burada, tüm Konkordato sürecinin mali önlemlerden sonra en önemli aşaması olan alacaklılarla müzakereden bahsedeceğiz. Konkordato başvurusu yapılan mahkeme,…


VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HİZMETE AÇILDI

Ekim 2, 2018 Kategori
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/okyayevr/public_html/wp-content/themes/oe/archive-yayinlar.php on line 8


  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleriyle ilgili bilgileri beyan edecekleri Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) 01.10.2018 itibarıyla açıldı. Bu vesileyle Kurul’un kapsam dışı bırakmadığı her veri sorumlusunun belirtilen süreler içinde Sicil’e kayıt yaptırma zorunluluğu doğmuş oldu. VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Kimleri Kapsıyor? Kural olarak her veri sorumlusunun…


Arabuluculukta Müzakereye Başlamadan Dikkat Edilecek Hususlar

Ağustos 28, 2018 Kategori Arabuluculuk ve Tahkim,

Arabulucuya başvurdunuz ve diğer taraf da kabul etti ya da uyuşmazlık yaşadığınız taraf başvurdu ve siz kabul edip masaya oturdunuz ve arabuluculuk müzakereleri başladı. Yıllarca uyuşmazlıklarını mahkemede çözmeye alışmış bir toplumun bireyleri olarak birçok kişi gerek kendi adına gerek temsil ettiği şirket ya da müvekkili adına belki de ilk kez profesyonel olarak bir müzakereye katılmaktadır….


Döviz Üzerinden Yapılan Sözleşmelerde İşlem Temelinin Çökmesi Ve Sözleşmenin Uyarlanması Talebi

Ağustos 16, 2018 Kategori
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/okyayevr/public_html/wp-content/themes/oe/archive-yayinlar.php on line 8


Giriş Türkiye’de son dönemde yaşanan ekonomik olaylar döviz kurunun çok hızlı bir şekilde artmasına sebep olmuştur. Yaşanan bu olaylar en çok döviz kuru ile yapılan sözleşmeleri etkilemektedir. Dolar ve diğer para birimlerinin gün içinde dahi sert bir şekilde yükseliş ve düşüşü, taraflardan edimini döviz kuruna bağlı olarak ifa edecek olanın saatler içerisinde çok daha ağır…


Bedelli Askerlikten Yararlanmak İsteyenler Kıdem Tazminatı Alabilir mi ?

Ağustos 3, 2018 Kategori İş Hukuku,

Giriş 03.08.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Askerlik Kanunu İle Diğer Bazı Kanunlarda Ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un(7146 sayılı kanun) 2. Maddesi ile 1111 sy Askerlik Kanunu’na Geçici 55.madde eklenmiş ve  1 Ocak 1994 tarihinden (bu tarih dâhil) önce doğan ve askerlik yükümlülüğü altında bulunanların 15.000 TL’sını defaeten ödemeleri…


İşverenin İşyerinde Güvenlik Kamerası Kullanmasının Kişisel Verilerin Korunması Bakımından Değerlendirilmesi

Temmuz 23, 2018 Kategori İş Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması,

  ÖZET İşverenler yalnızca iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile işyerinin korunması amacıyla güvenlik kamerası kullanabilirler. Kamera kullanımı bu amaçla sınırlı olmalıdır. İşçilerin performanslarını denetleyen ve onları iş süresi boyunca gözetlemeyi hedefleyen kamera kullanımları hukuka aykırıdır. İşveren, güvenlik kamerası uygulamasına başlamadan önce çalışanlarını aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Duş yerleri, tuvaletler, dinlenme odaları gibi bölgelerin izlenmesi…