YAYINLAR

Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmesi (Maketten Satış) ve Sözleşmeden Dönme Hakkı

Aralık 2, 2020 Kategori Diğer,

 Son yıllarda nüfus artışının da etkisiyle birlikte kişilerin konut ihtiyacı da artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için birçok konut inşa edilmek üzere tasarlanmaktadır. Henüz tasarlanma aşamasındayken dahi bu konutların yoğun talep görmesi ve satışa çıkarılması konumuzun esasını oluşturmaktadır.  Projelerin tamamlanıp satışa çıkmadan önce özellikle alıcıların topraktan projeye dahil olmalarıyla daha düşük faiz imkanı yaratmasından dolayı tercih…


Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu ve Yöneticinin İstifası

Kasım 30, 2020 Kategori Ticaret Hukuku,

Yakın gelecekte başlayan ve küresel salgın dönemiyle de devam eden nakit akışındaki daralma ile birlikte ticari hayatın önemli bir parçası olan çek işlemlerinde “amaçlanan” tahsilatlarda da azalma olduğu ve bu durumun yargı süreçlerine de etki ettiği görülmektedir. Bu yazımızda, anonim şirket tarafından keşide edilen karşılıksız çek üzerindeki sorumluluğun şirketin yönetim kurulu üyeleri bakımından yansımasını ele…


İstanbul Tahkim Merkezi Hakem Kararının İptali

Kasım 23, 2020 Kategori Arabuluculuk ve Tahkim,

Bu yazımızda İstanbul Tahkim Merkezi yargılamasında verilen hakem kararının iptali için başvuru yol ve yöntemleri anlatılmaya çalışılacaktır. İstanbul Tahkim Merkezi Kurallarının 33.maddesine göre hakemler; görev belgelerinin taraflarca imzalanmasının ardından 6 ay içerisinde uyuşmazlıkla ilgili kararlarını vermek zorundadır. Seri Tahkimde bu süre üç aydır. Kuralların 34.maddesine göre; kararlar oyçokluğu ile verilebilir ve tüm hakemlerce imzalanır. Uygulamada…


İstanbul Tahkim Merkezinde Yargılama Süreci

Kasım 11, 2020 Kategori Uyuşmazlık Çözümü,

İstanbul Tahkim Merkezi yargılama süreci devlet yargısından oldukça farklılık içermekle birlikte tahkim yargılamasına yabancı olmayan bir şekilde ilerlemektedir. Tahkim sürecinin getirdiği hız, kolaylık ve özel hissettirtme duygusu sayesinde devlet yargısında hiç akla gelmeyen yöntemlerin İstanbul tahkim merkezi yargılama süreci içerisi içerisinde karşımıza çıkabildiğini görmekteyiz. İstanbul Tahkim Merkezi Yargılama Sürecinde Usulü Zaman Çizelgesi Devlet yargısında olmayan…


Türk Hukukunda Karşılaştırmalı Reklamlar

Kasım 9, 2020 Kategori Ticaret Hukuku,

Reklam; televizyon, radyo, gazete, billboard, sosyal medya platformları, internet gibi mecralar yolu ile çeşitli mal, hizmet ve ürünlerin tüketicilere ve belli bir hedef kitleye tanıtılmasıdır. Pazardaki pasta payını artırmayı ve rakiplerinin tüketicilerini kendi ürün ve hizmetlerine yönelmesini amaçlayan reklam verenler agresif bir ürün pazarlama stratejisinin reklamlarında uygulanmasını talep edebilirler. Bu noktada karşılaştırmalı reklamlar önümüze gelmektedir….


Hekimin Hatalı Tıbbi Müdahale Sebebi İle Hukuki Sorumluluğu

Kasım 2, 2020 Kategori Diğer,

Hekim ile hasta arasındaki sözleşmesel ilişki; hastanın yaşam hakkı, vücut bütünlüğü ve kişilik hakları ile doğrudan ilişkili olduğundan diğer sözleşmesel ilişkilere göre ayrı bir önem arz etmektedir. İnsanın kompleks bir varlık olması sebebiyle her bir birey özelinde teşhis ve tedavi sürecinde öngörülemeyecek birtakım komplikasyonların meydana gelmesi riskinin bulunması eşyanın tabiatı gereğidir. Her müdahale bir risk…


Valeye Teslim Edilen Araçlarda Meydana Gelen Zararlar

Ekim 28, 2020 Kategori Diğer,

Alışveriş merkezleri son dönemde sayılarının ve sundukları hizmetlerin artış göstermesiyle birlikte pek çok insan tarafından farklı nedenlerle ziyaret edilir hale gelmiştir. Gerek istihdam alanı olması gerekse birtakım ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla tercih noktası olan alışveriş merkezleri bu şekilde her gün birçok insanı konuk etmesi sırasında insanlar arasında birtakım hukuki sonuçlar doğuran ilişkiler kurulabilmektedir. Sıklıkla alışveriş merkezlerinin…


Türk Hukukunda Tahkime Elverişlilik Denetimi

Ekim 26, 2020 Kategori Arabuluculuk ve Tahkim,

Bu yazımızda Tahkime Elverişlilik kavramı üzerinde durup tahkime elverişlilik ile ilgili yasal düzenlemeler ve güncel yargıtay kararından bahsedilecektir. Tahkim, taraflar arasında bir uyuşmazlık meydana geldiğinde ya da daha ortada bir uyuşmazlık yokken söz konusu doğmuş ya da doğabilecek ihtilafın mahkeme yerine hakem sıfatını taşıyan kişilerce çözümlenmesi yoluna gidilmesi olarak ifade edilebilir. Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi…


Şirket E-Posta Yazışmalarının Denetlenmesi İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararına Dair Bilgi Notu

Ekim 21, 2020 Kategori Kişisel Verilerin Korunması,

Bu yazımızda işveren tarafından tahsis edilen şirket e-posta hesabında bulunan yazışmanların işveren tarafından denetlenip içeriklerinin okunup okunamayacağı ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin 17.09.2020 tarihli bireysel başvuru kararı ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Anayasa Mahkemesi’nin 14.10.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2016/13010 sy kararı ile; bir avukatlık ortaklığında çalışan başvurucunun işvereni tarafından tahsis edilen e-posta hesabındaki yazışmalarının incelenmesi ve…


Esere Tecavüz Sebebi ile Üç Kat Tazminata Hükmedilmesi

Ekim 19, 2020 Kategori Sınai Mülkiyet Hukuku,

Bu yazımızda bir fikir ve sanat eserine tecavüz edilmesi halinde mahkemece üç kat yerine iki kat tazminat verilmesinin doğru olmadığını savunan Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’nin 30.05.2017 tarihli ve 2015/14042 E ve 2017/1973 K sy kararı incelenmiştir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bulunan eserlere bir tecavüzün varlığı halinde eser sahibinin hakları  Kanun’un 66.maddesi ve devamı maddelerinde…