Yayınlar

Okyay – Evren Dijital Broşür

Aralık 10, 2022 Kategori
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/okyayevr/public_html/wp-content/themes/oe/archive-yayinlar.php on line 18İşveren Çalışanına Aşı Olup Olmadığını Sorabilir mi ?

Ağustos 16, 2021 Kategori İş Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması,

2019 yılında hızla yayılan Covid-19 virüsü sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen pandemi süreci ve sonrasında salgının sona ermesi için çare olarak gösterilen aşıların bulunması ile birlikte bir çok hukuki sorun ortaya çıkmıştır.  Gerek yurt içi gerekse de yurt dışında aşıya duyulan güvensizlik ve tarihsel aşı karşıtlığının da etkisi ile birçok kişi aşı olmak…


Kişisel Verileri İhlal Edilen Tüketicilerin Hakları Nelerdir

Mart 29, 2021 Kategori Kişisel Verilerin Korunması,

Bu yazımızda son dönemde artan veri ihlalleri karşısında verileri ihlal edilen tüketicilerin haklarını anlatacağız. Son olarak birçok tüketicinin hizmet aldığı ve sektörde tekel gibi bulunan yemeksepeti’nin başına gelen olay ile birlikte kamuoyunun gündemine gelen veri ihlallerine yakın dönemde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasında yayınlanan bildirimler ile alışır olduk. Yapılan bu bildirimlerde genelde veri sorumlusunun…


Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nin Değerlendirilmesi

Mart 22, 2021 Kategori İş Hukuku,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 10.03.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu bilgi notu kapsamında yönetmelik maddelerinin yorum ve uygulamaları konusunda görüşlerimizi bildirmek istedik. İş Kanunu’nun 14/4. Maddesi ve Yönetmeliğin 4/c maddesinde belirtildiği üzere; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik…


Tüketici Sözleşmelerinde Satılanın Teslim Edilmemesi ve Tüketicinin Hakları

Mart 8, 2021 Kategori Diğer,

Bu yazımızda Tüketici sözleşmelerine konu olan satılanın teslim edilmemesi sebebi ile tüketicinin doğan yasal hakları incelenecektir.   Satış sözleşmeleri borçlar hukukunun temelinde yer alan tam iki tarafa borç yükleyen iradi sözleşmelerdir. 6092 sayılı Türk Borçlar Kanunu’n md.207 uyarınca satış sözleşmesi, satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcu…


Mirasın Reddi ve Murisin Alacaklarının Hukuki Durumu

Şubat 22, 2021 Kategori Aile Hukuku,

Bu yazımızda borçlu bir şekilde vefat eden miras bırakanın borcunun mirasçılara intikal edip etmeyeceği, mirasçıların mirasın reddi kurumundan nasıl yararlanabilecekleri ve miras bırakanın alacaklılarının hukuki durumları incelenecektir. Miras Bırakanın Borçlarının Mirasçılara İntikali ve Külli Halefiyet İsviçre Hukukundan model alınan medeni kanun kapsamında miras hukukuna ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Miras hukukunun temeli kan kısımlığına bağlı derecelendirme sistemi…


Uzaktan Çalışma Sisteminde İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları

Şubat 10, 2021 Kategori İş Hukuku,

Günümüzde teknolojik ekipman, iletişim ve haberleşme ağlarının hızlı gelişimi, mobilitenin artmasına imkan tanımış, bu gelişme özellikle beyaz yakalı çalışanların klasik işyeri bağlamından koparak görevlerini her yerden yerine getirebilmelerini mümkün kılmıştır. Covid-19 pandemisi sebebi ile ülkemizde ve dünyada getirilen seyahat kısıtlamaları da işverenlerin geçici yahut sürekli olarak uzaktan çalışma sistemine geçiş yapma yönünde yönetimsel kararlar almaya…


Marka Hakkına Tecavüz Sebebi ile İtibar Kaybı Tazminatı

Şubat 8, 2021 Kategori Sınai Mülkiyet Hukuku,

Bu yazımızda marka hakkına yapılan tecavüz eylemleri nedeni ile markanın olduğundan daha kalitesiz ve kötü görünmesi gibi sebeplerle marka sahibinin itibar kaybı tazminatı talep etmesinin şartlarını inceleyeceğiz Marka hakkı sahibi, aksine bir anlaşma olmadıkça bu sebeple mevcut haklarını doğrudan kullanma hakkına sahiptir. Dolayısıyla marka hakkı sahibi, kendisini ya da sunduğu ürün veya hizmetleri alanında bulunan…


Ticari Defterlerin Yargılamada Delil Olarak Değerlendirilmesi

Şubat 1, 2021 Kategori Ticaret Hukuku,

Ticari hayatın kendine özgü kuralları ve uygulamaları vardır. Türk Ticaret Kanunu uyarınca tacirlerin yasalarda tanımlanan ticari defterlerin tutulması yükümlülüğü bulunmasının amacı ticari işletmeye ait iktisadi ve mali duruma ilişkin kayıtları, alacak ve borç durumu ve ticari faaliyetlerinin takibinin yapılmasıdır. Böylelikle ticari hayattaki akış güven ortamı içerisinde varlığı devam ettirilebilecektir. Ticari Defterler Genel Kavram 6102 sayılı…


Rakip Markanın Anahtar Kelime (Adwords) Seçilerek Reklam Yapılması

Ocak 27, 2021 Kategori Sınai Mülkiyet Hukuku,

Bu yazımızda Google arama motorunda rakip markanın anahtar kelime (adwords) olarak seçilerek kendi sitesine yönlendirme yapan reklamların marka hakkını ihlali edip etmediği hususu incelenecektir. 6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında “marka” tanımını yapmak gerekirse markayı, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler,…