YAYINLAR

Mirasın Reddi ve Murisin Alacaklarının Hukuki Durumu

Şubat 22, 2021 Kategori Aile Hukuku,

Bu yazımızda borçlu bir şekilde vefat eden miras bırakanın borcunun mirasçılara intikal edip etmeyeceği, mirasçıların mirasın reddi kurumundan nasıl yararlanabilecekleri ve miras bırakanın alacaklılarının hukuki durumları incelenecektir. Miras Bırakanın Borçlarının Mirasçılara İntikali ve Külli Halefiyet İsviçre Hukukundan model alınan medeni kanun kapsamında miras hukukuna ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Miras hukukunun temeli kan kısımlığına bağlı derecelendirme sistemi…


Uzaktan Çalışma Sisteminde İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları

Şubat 10, 2021 Kategori İş Hukuku,

Günümüzde teknolojik ekipman, iletişim ve haberleşme ağlarının hızlı gelişimi, mobilitenin artmasına imkan tanımış, bu gelişme özellikle beyaz yakalı çalışanların klasik işyeri bağlamından koparak görevlerini her yerden yerine getirebilmelerini mümkün kılmıştır. Covid-19 pandemisi sebebi ile ülkemizde ve dünyada getirilen seyahat kısıtlamaları da işverenlerin geçici yahut sürekli olarak uzaktan çalışma sistemine geçiş yapma yönünde yönetimsel kararlar almaya…


Marka Hakkına Tecavüz Sebebi ile İtibar Kaybı Tazminatı

Şubat 8, 2021 Kategori Sınai Mülkiyet Hukuku,

Bu yazımızda marka hakkına yapılan tecavüz eylemleri nedeni ile markanın olduğundan daha kalitesiz ve kötü görünmesi gibi sebeplerle marka sahibinin itibar kaybı tazminatı talep etmesinin şartlarını inceleyeceğiz Marka hakkı sahibi, aksine bir anlaşma olmadıkça bu sebeple mevcut haklarını doğrudan kullanma hakkına sahiptir. Dolayısıyla marka hakkı sahibi, kendisini ya da sunduğu ürün veya hizmetleri alanında bulunan…


Ticari Defterlerin Yargılamada Delil Olarak Değerlendirilmesi

Şubat 1, 2021 Kategori Ticaret Hukuku,

Ticari hayatın kendine özgü kuralları ve uygulamaları vardır. Türk Ticaret Kanunu uyarınca tacirlerin yasalarda tanımlanan ticari defterlerin tutulması yükümlülüğü bulunmasının amacı ticari işletmeye ait iktisadi ve mali duruma ilişkin kayıtları, alacak ve borç durumu ve ticari faaliyetlerinin takibinin yapılmasıdır. Böylelikle ticari hayattaki akış güven ortamı içerisinde varlığı devam ettirilebilecektir. Ticari Defterler Genel Kavram 6102 sayılı…


Rakip Markanın Anahtar Kelime (Adwords) Seçilerek Reklam Yapılması

Ocak 27, 2021 Kategori Sınai Mülkiyet Hukuku,

Bu yazımızda Google arama motorunda rakip markanın anahtar kelime (adwords) olarak seçilerek kendi sitesine yönlendirme yapan reklamların marka hakkını ihlali edip etmediği hususu incelenecektir. 6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında “marka” tanımını yapmak gerekirse markayı, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler,…


Franchise Sözleşmelerinin Feshine Bağlı Sonuçlar

Ocak 25, 2021 Kategori Ticaret Hukuku,

Günümüzde teknolojinin her alanda büyük bir gelişim göstermesi insanlar arasındaki bilginin yayılmasını görülmemiş bir hızda artırmış, böylelikle farklı toplumlarda yaşayan insanların -küreselleşmenin de getirdiği etki ile-  birbirlerinin yaşam tarzlarından, tükettikleri mal ve hizmetlerden haberdar olmalarını sağlamıştır. Bu durum özellikle faaliyet gösterdikleri alanda yenilikler getiren, müşterilerine kaliteli mal ve hizmet sunan ve böylelikle yaratmış oldukları marka…


Ticari Satış Sözleşmelerinde Ayıplı İfa

Ocak 18, 2021 Kategori Ticaret Hukuku,

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 207 ila 281 arasında düzenlenen satış sözleşmelerinin birden fazla çeşidi bulunmaktadır. Buna göre satış sözleşmelerinin çeşitleri adi satış sözleşmeleri, ticari satış sözleşmeleri ve satılanın niteliğine göre değişkenlik gösteren satış sözleşmeleri olarak örneklendirilebilmektedir. Bu yazımızda ticari satış sözleşmelerinde ayıplı ifa söz konusu olduğunda alıcının hak ve yükümlülükleri değerlendirilecektir. Türk Borçlar…


Sağlık Personeline Karşı Şiddetin Cezalandırılması

Ocak 13, 2021 Kategori Diğer,

Ülkemizde sağlık personeline karşı görevlerini yerine getirmeleri sırasında pek çok fiziksel ve duygusal şiddet uygulanmaktadır Son günlerde dünyanın her yerinde büyük bir sorun haline gelen COVİD-19 virüsü ile de hastanelerin kapasiteleri oldukça dolmuş ve hizmet veren sağlık personelinin iş yükü hayli artmıştır. Yoğun bir iş temposu içerisinde karşılaştıkları boyutu ve şiddeti değişkenlik gösteren eylemler sebebi…


3- Anonim Şirketin Haklı Nedenle Feshi Davasında Alternatif Çözümler

Ocak 11, 2021 Kategori

Anonim şirketin haklı nedenle feshi üst başlıklı yazı serimizin ilk yazısında haklı nedenle fesih kurumunun hukuki dayanağı, düzenleme amacı, davacı tarafın haklı nedenle fesih için gerekçe gösterebileceği ve doktrin ve içtihatlarla da benimsenen sebepler anlatılmış, haklı nedenle fesih davasının tali niteliğinden bahsedilmişti. Serinin ikinci yazısında davacı azınlık pay sahibinin ortaklıktan çıkarılması kararının niteliği, bu kararın…


2-Anonim Şirketin Haklı Nedenle Feshi Davasında Davacı Pay Sahibinin Ortaklıktan Çıkarılması

Ocak 6, 2021 Kategori Ticaret Hukuku,

Bir önceki “Anonim Şirketin Haklı Nedenle Feshi” isimli yazımızda; haklı nedenle fesih kurumunun hukuki dayanağı, düzenleme amacı, davacı tarafın haklı nedenle fesih için gerekçe gösterebileceği ve doktrin ve içtihatlarla da benimsenen sebepler anlatılmış, haklı nedenle fesih davasının tali niteliğinden bahsedilmişti. Bu yazımızda haklı nedenle fesih davasının tali niteliğinden hareketle; kanunla da açıkça düzenlenmiş olan ve…