YAYINLAR

Gazetecilerin Fazla Mesai Ücret Hakkı

Temmuz 6, 2020 Kategori İş Hukuku,

Medyanın “demokrasilerin dördüncü kuvveti” olarak toplumsal işlevi, kamuoyu oluşturma ve siyasal karar alma süreçlerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda; gazetecilik mesleğinin her türlü baskı ve etkilerden uzak bir şekilde icra edilmesi toplumun doğru bilgiye erişimi için büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple gazetecilerin kamu yararını da gözeterek ifa etmiş olduğu mesleğini sürdürürken işvereni ile akdetmiş olduğu…


Tek Satıcılık Sözleşmesi ve Sözleşmenin Hukuki Niteliği

Haziran 29, 2020 Kategori Ticaret Hukuku,

 Tek satıcılık sözleşmesi bir yapımcının/üreticinin, ürettiği mallarını kendi adına ve rizikosu kendine ait olmak üzere satması için belli bir bölge/coğrafya sınırları içerisinde sadece bir tek satıcıya teslim etmesini gerektiren sözleşme niteliğindedir. Uygulamada ise tek satıcılık ifadesi yerine “bayilik”, ”distribütörlük” sözleşmesi ifadeleri de tercih edilmektedir. Tek satıcılık sözleşmesi, atipik sözleşme niteliğinde olup bu sözleşmeler için çerçeve…


Basın Özgürlüğü Karşısında Basın Yoluyla Kişilik Hakkı İhlali

Haziran 22, 2020 Kategori Kişisel Verilerin Korunması,

Basın özgürlüğü, Anayasanın 28. Maddesinde ve 5187 Sayılı Basın Kanunu’nun 1. Ve 3. maddelerinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemelerde basının özgürce yayın yapması güvence altına alınmış fakat basın özgürlüğü açıkça tanımlanmamıştır. Basın özgürlüğü esasen düşünce ve kanaat özgürlüğünü tamamlayan, kullanılmasını sağlayan, haber alma ve verme hakkını barındırdığından toplumsal nitelik taşıyan bir özgürlüktür. Basının bu yetki ve sorumluluğunun…


01.07.2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek İşyeri Kiralarına İlişkin Hükümlerin Değerlendirmesi

Haziran 17, 2020 Kategori Ticaret Hukuku,

01.07.2012 tarihi itibariyle 818 sy Borçlar Kanunu’nun yürürlükten kaldırılması ile 6098 sy Borçlar Kanunu yürürlüğe girmiştir. Yeni Borçlar Kanunu birçok alanda yenilik içeren düzenlemeler içermekle beraber, başta işyeri kiralarına ilişkin hükümleri olmak üzere bazı maddelerin yürürlüğe girmesi kanunda belirlenen süreler dahilinde ertelenmiştir. Bunun sebebi ise, eski kanuna göre farklı düzenlemelere toplumun adapte olabilmesinin ve hukuki…


Rekabet Yasağı Taahhüdü ve Yasağın Geçerliliği

Haziran 15, 2020 Kategori İş Hukuku,

İşçinin iş ilişkisi boyunca en önemli borçlarından biri sadakat borcudur. Sadakat borcu, işverenin ve iş yerinin çıkarlarını koruma ve gözetme yükümlülüğüdür. İş ilişkisinin devam ettiği sürede sadakat borcu kapsamında işçi işverenle rekabet etmeme borcu altında bulunmaktadır. Zira işçi işyerine ait iş ve üretim sırları ile müşteri portföyü gibi birçok bilgi edinmiş olabilir. Bu bilgilerin dışarıya…


Ev Hizmetleri Çalışanlarının Yasal Hakları

Haziran 11, 2020 Kategori İş Hukuku,

Sanayileşmeden ve işgücü ihtiyacının artmasından önce süregelen, kişilerin ev ve bahçe işlerinde yani ev hizmetleri için yardımcı olarak çalışan istihdam etme ihtiyacı hala önemini korumaktadır. Kişiler başka işlerde çalışmakta veya ilgilenmekte; bu sebeple evin temizliği ve bakımı, bahçenin düzenlenmesi, çocukların bakımı gibi ihtiyaçlar var olduğu sürece de söz konusu işlere yardımcı olmak üzere çalışan istihdamı…


Unutulma Hakkı ve Hukuki Dayanakları

Haziran 8, 2020 Kategori Kişisel Verilerin Korunması,

Unutulma hakkı, kişinin dijital ortamda yer alan kişisel verilerini veya rahatsız edici içeriklerin silinmesini, kısıtlanmasını talep hakkıdır. Kişinin geçmişte yaşadığı birtakım olayların öğrenilmesini istememesi,  geçmişteki haberlerin yarattığı olumsuzluklardan bağımsız geleceğini belirlemek istemesi oldukça doğaldır. Mahremiyet alanına ilişkin bilgi kişinin itibarını da etkileyebilecek deyim yerindeyse damgalanmasına da sebep olabilecektir. Bu noktada unutulma hakkı kişiye hukuki çözüm…


Ayıplı Mal Sebebi ile Tüketicinin Değiştirme Hakkı

Haziran 1, 2020 Kategori Ticaret Hukuku,

Hepimiz kişisel ihtiyaçlarımızı sağlamak bakımından tüketim hayatının bir parçasıyız. Bu çerçevede hizmet veya mal alımı yaparız.  Özellikle teknolojinin de gelişmesiyle beraber birçok ürünü görmeden alabiliyoruz. Bu çerçevede satın alınan mallarda açık veya gizli ayıp olması halinde bu mallar ayıplı mal olarak kabul edilir ve ayıplı malın varlığı halinde tüketicin hangi haklara sahip olduğunun belirlenmesi ihtiyacı…


Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Müteahhidin Temerrüdü Ve Sonuçları

Mayıs 28, 2020 Kategori Ticaret Hukuku,

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ülkemizde sıkça uygulama alanı bulan bir sözleşme türüdür. Türk Borçlar Kanunu’nun eser sözleşmesine ilişkin 470. Maddesindeki tanımından yola çıkarak tanım yapmak gerekirse; kat karşılığı inşaat sözleşmesi; arsa sahibinin arsasını yükleniciye devretmeyi, yüklenicinin de bu paylara karşılık bağımsız bölümler inşa ederek bina yapmayı taahhüt ettiği bir sözleşmedir. Görüldüğü üzere, kat karşılığı inşaat…


Aile İçi Psikolojik Şiddet ve Hukuki Boyutu

Mayıs 27, 2020 Kategori Aile Hukuku,

Şiddet türlerinden en zor tespit edilen,  erkek ya da kadın fark etmeden kişinin kendini sürekli suçlu, güvensiz, çaresiz ve güçsüz hissetmesine neden olan tür, aile içi psikolojik şiddettir.  Kime ait olduğunu hatırlayamadığım bir söz, psikolojik şiddeti “ bir kayaya damlayan su”  olarak tanımlıyordu…damla damla, yavaş yavaş ama uzun yıllar içinde eriten su damlaları… Kişinin şiddete…