YAYINLAR

Ayıplı Mal Sebebi ile Tüketicinin Değiştirme Hakkı

Haziran 1, 2020 Kategori Ticaret Hukuku,

Hepimiz kişisel ihtiyaçlarımızı sağlamak bakımından tüketim hayatının bir parçasıyız. Bu çerçevede hizmet veya mal alımı yaparız.  Özellikle teknolojinin de gelişmesiyle beraber birçok ürünü görmeden alabiliyoruz. Bu çerçevede satın alınan mallarda açık veya gizli ayıp olması halinde bu mallar ayıplı mal olarak kabul edilir ve ayıplı malın varlığı halinde tüketicin hangi haklara sahip olduğunun belirlenmesi ihtiyacı…


Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Müteahhidin Temerrüdü Ve Sonuçları

Mayıs 28, 2020 Kategori Ticaret Hukuku,

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ülkemizde sıkça uygulama alanı bulan bir sözleşme türüdür. Türk Borçlar Kanunu’nun eser sözleşmesine ilişkin 470. Maddesindeki tanımından yola çıkarak tanım yapmak gerekirse; kat karşılığı inşaat sözleşmesi; arsa sahibinin arsasını yükleniciye devretmeyi, yüklenicinin de bu paylara karşılık bağımsız bölümler inşa ederek bina yapmayı taahhüt ettiği bir sözleşmedir. Görüldüğü üzere, kat karşılığı inşaat…


Aile İçi Psikolojik Şiddet ve Hukuki Boyutu

Mayıs 27, 2020 Kategori Aile Hukuku,

Şiddet türlerinden en zor tespit edilen,  erkek ya da kadın fark etmeden kişinin kendini sürekli suçlu, güvensiz, çaresiz ve güçsüz hissetmesine neden olan tür, aile içi psikolojik şiddettir.  Kime ait olduğunu hatırlayamadığım bir söz, psikolojik şiddeti “ bir kayaya damlayan su”  olarak tanımlıyordu…damla damla, yavaş yavaş ama uzun yıllar içinde eriten su damlaları… Kişinin şiddete…


Çekteki Teminat Kaydının Çekin Geçerliliğine Etkisi- 2019 Tarihli Karar İncelemesi

Mayıs 20, 2020 Kategori Ticaret Hukuku,

Yaşadığımız çağda, para halen ödemeler bakımından önemini korumaktadır. Ancak ticari hayatın geliştiği veya gelişmekte olduğu ülkelerde paranın yanı sıra ödemelerin büyük çoğunluğu çek ile yapılmaktadır. Herhangi bir sınıra tabii olmamakla beraber özellikle, büyük miktarda ödemelerde ve resmi kurumlar arasında çekle ödeme paraya göre daha fazla kullanılmaktadır. Çek, kambiyo senedi vasfını haizdir ve ekonomik işlevi gereği hukuki…


Covid 19 Salgınının Kira Sözleşmelerine Etkisi

Mayıs 18, 2020 Kategori Ticaret Hukuku, Corona Hukuku,

Küresel bir salgın olan Covid 19 hastalığı sadece sağlık alanında değil; ekonomik ve ticari birçok alanda etkilerini göstermektedir. Bu yazımızda da Covid 19 salgının Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerine etkisini değerlendireceğiz. Covid 19 Salgınından Ektilenen Kiracı, kira bedelini ödemeye devam etmeli midir?   Covid 19 salgını sebebiyle kira sözleşmelerinde mücbir sebep oluşturup oluşturmayacağı, kira…


Havayolu Yolcu Taşımalarında Taşıyıcının Bagaj Sorumluluğu ve Manevi Tazminat

Mayıs 13, 2020 Kategori Ticaret Hukuku,

Karayolu, deniz ve demiryolu ulaşım araçlarına göre daha hızlı, ekonomik ve güvenilir olan havayolu ulaşım araçları günümüzde yolcular tarafından daha sık tercih edilmektedir. Hepimiz, gitmek istediğimiz yere sağsalim ve eşyalarımızda hiçbir hasar olmadan ulaşmak isteriz. Havayolu ile yaptığımız seyahatlerde en sık karşılaştığımız sorunlar bagajımızın hasarlı olarak, geç veya hiç teslim edilmemesidir. Bagaj sorumluluğu ile ilgili…


Özel Okul Velilerin Covid-19 Sürecinde Hakları Nelerdir?

Mayıs 11, 2020 Kategori Diğer,

Dünyayı etkisi altına alan ve ne zaman sona ereceği öngörülemeyen Covid-19 Salgınının birçok alanda etkisini göstermesiyle birlikte alınan tedbirler doğrultusunda birtakım yeni uygulamalar ve bu uygulamaların doğurduğu sorunlar ortaya çıkmıştır. Ülkemizde de salgının yayılmasının önlemesi amacıyla öğretim faaliyetlerine ara verilmiş; verilen bu kararla eğitim kurumları uzaktan eğitim sistemine geçmiştir. Bu yazımızda da özel okul velilerinin…


Yabancı Mahkemelerden Verilen Boşanma Kararlarının İdari Yoldan Nüfusa Tescili

Mayıs 8, 2020 Kategori Aile Hukuku,

Taraflardan birisinin yabancı olduğu ve/veya çiftlerin yurt dışında yaşıyor olması sebepleri ile yabancı ülkelerde gerçekleşen boşanma davalarında alınan kararların Türkiye’deki nüfus kayıtlarına işlenmesi için yabancı ülke mahkemesi kararının Türk mahkemelerinde tanınması veya tenfiz edilmesi gerekmekte idi.  Tanıma ve tenfiz için bir dava açılarak yargılama sürecinin yürütülmesi ve bu sırada yurt dışına tebligat yapılması oldukça zaman…


Uzaktan Eğitim, Sunum ve Toplantı Platformlarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi

Mayıs 8, 2020 Kategori Kişisel Verilerin Korunması,

Korona virüs salgını nedeniyle video konferans şeklinde hizmet veren Zoom, Teams, Skype gibi uzaktan erişim platformları gerek eğitim kurumları tarafından gerekse çalışmalarını evden sürdürenler bakımından son dönemde sıkça kullanılmaya başlandı. Yaygın olarak kullanılan söz konusu video konferans uygulamalarının kişilerin ad, soyad, görüntü, ses gibi kişisel verilerini işlediği görülmektedir. Bununla birlikte yazılımların bulut tabanlı hizmet vermesi…


Marka Hakkına Tecavüz Davasında Tescilli Marka Savunması Geçerli Değildir

Mayıs 6, 2020 Kategori Sınai Mülkiyet Hukuku,

Marka; bir işletme tarafından üretilen malların veya sağlanan hizmetlerin, diğer mal ve hizmetlerden ayırt edilebilmesini sağlayan işaretlerdir. Bir üründen memnun kalan tüketiciler, gelecekte bu ürünü muhtemelen yeniden alacak veya kullanacaklardır. Böylece marka ile tanınmışlık elde edebilen firmalar veya kişiler serbest piyasada önemli bir yere sahip olabileceklerdir. Dünyada ve ülkemizde serbest pazar alanının genişlemesiyle beraber, markaların…