Yayınlar

Rakip Markanın Anahtar Kelime (Adwords) Seçilerek Reklam Yapılması

Ocak 27, 2021 Kategori Sınai Mülkiyet Hukuku,

Bu yazımızda Google arama motorunda rakip markanın anahtar kelime (adwords) olarak seçilerek kendi sitesine yönlendirme yapan reklamların marka hakkını ihlali edip etmediği hususu incelenecektir. 6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında “marka” tanımını yapmak gerekirse markayı, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler,…


Franchise Sözleşmelerinin Feshine Bağlı Sonuçlar

Ocak 25, 2021 Kategori Ticaret Hukuku,

Günümüzde teknolojinin her alanda büyük bir gelişim göstermesi insanlar arasındaki bilginin yayılmasını görülmemiş bir hızda artırmış, böylelikle farklı toplumlarda yaşayan insanların -küreselleşmenin de getirdiği etki ile-  birbirlerinin yaşam tarzlarından, tükettikleri mal ve hizmetlerden haberdar olmalarını sağlamıştır. Bu durum özellikle faaliyet gösterdikleri alanda yenilikler getiren, müşterilerine kaliteli mal ve hizmet sunan ve böylelikle yaratmış oldukları marka…


Ticari Satış Sözleşmelerinde Ayıplı İfa

Ocak 18, 2021 Kategori Ticaret Hukuku,

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 207 ila 281 arasında düzenlenen satış sözleşmelerinin birden fazla çeşidi bulunmaktadır. Buna göre satış sözleşmelerinin çeşitleri adi satış sözleşmeleri, ticari satış sözleşmeleri ve satılanın niteliğine göre değişkenlik gösteren satış sözleşmeleri olarak örneklendirilebilmektedir. Bu yazımızda ticari satış sözleşmelerinde ayıplı ifa söz konusu olduğunda alıcının hak ve yükümlülükleri değerlendirilecektir. Türk Borçlar…


Sağlık Personeline Karşı Şiddetin Cezalandırılması

Ocak 13, 2021 Kategori Diğer,

Ülkemizde sağlık personeline karşı görevlerini yerine getirmeleri sırasında pek çok fiziksel ve duygusal şiddet uygulanmaktadır Son günlerde dünyanın her yerinde büyük bir sorun haline gelen COVİD-19 virüsü ile de hastanelerin kapasiteleri oldukça dolmuş ve hizmet veren sağlık personelinin iş yükü hayli artmıştır. Yoğun bir iş temposu içerisinde karşılaştıkları boyutu ve şiddeti değişkenlik gösteren eylemler sebebi…


3- Anonim Şirketin Haklı Nedenle Feshi Davasında Alternatif Çözümler

Ocak 11, 2021 Kategori
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/okyayevr/public_html/wp-content/themes/oe/archive-yayinlar.php on line 18


Anonim şirketin haklı nedenle feshi üst başlıklı yazı serimizin ilk yazısında haklı nedenle fesih kurumunun hukuki dayanağı, düzenleme amacı, davacı tarafın haklı nedenle fesih için gerekçe gösterebileceği ve doktrin ve içtihatlarla da benimsenen sebepler anlatılmış, haklı nedenle fesih davasının tali niteliğinden bahsedilmişti. Serinin ikinci yazısında davacı azınlık pay sahibinin ortaklıktan çıkarılması kararının niteliği, bu kararın…


2-Anonim Şirketin Haklı Nedenle Feshi Davasında Davacı Pay Sahibinin Ortaklıktan Çıkarılması

Ocak 6, 2021 Kategori Ticaret Hukuku,

Bir önceki “Anonim Şirketin Haklı Nedenle Feshi” isimli yazımızda; haklı nedenle fesih kurumunun hukuki dayanağı, düzenleme amacı, davacı tarafın haklı nedenle fesih için gerekçe gösterebileceği ve doktrin ve içtihatlarla da benimsenen sebepler anlatılmış, haklı nedenle fesih davasının tali niteliğinden bahsedilmişti. Bu yazımızda haklı nedenle fesih davasının tali niteliğinden hareketle; kanunla da açıkça düzenlenmiş olan ve…


Evden Çalışma ve Çalışanın Ulaşılamama Hakkı

Ocak 4, 2021 Kategori İş Hukuku,

Gelişen teknoloji ve bunun iş hayatına yansıması ile ilgili farklı durumlara etkisini gözlemleyebilmekteyiz. Öyle ki, gelinen noktada çoğu iş kolu için her gün günün büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz ofislerin dahi varlığını sorgulanabilir noktaya geldik. Küresel salgın ile birlikte, çoğu beyaz yaka çalışan evden çalışma sistemine geçmiş durumda. Üstelik gerçekten de bu durum, işlerin planlanması ve yürütülmesi…


Ticari Alacağa İlişkin İtirazın İptali Davalarında Arabuluculuğa Başvurmak Zorunludur

Aralık 30, 2020 Kategori Arabuluculuk ve Tahkim,

Bu yazımızda ticari alacaklara ilişkin olarak açılacak itirazın iptali davalarında dava açmadan önce dava şartı olarak arabuluculuğa başvurmanın zorunlu olduğu yönünde tartışmaya nokta koyan Yargıtay 23.Hukuk Dairesi’nin Aralık 2020 tarihli kararını inceliyoruz.   İcra ve İflas Kanunu madde 67’e göre, takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren 1 yıl  içinde mahkemeye başvurup, alacağının…


Elektronik Vasiyetname Türü Olarak Video Vasiyetname ve E-İmzalı Vasiyetname

Aralık 28, 2020 Kategori Aile Hukuku,

Bu yazımızda Elektronik Vasiyetname türlerinden bahsedip video vasiyetname ve e-imzalı vasiyetname gibi yenilikçi yaklaşımların yasal bir karşılıklarının olup olmadığını anlatmaya çalışacağız. Hukukumuzda ölüme bağlı tasarruflar, 4721 s. Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 351 vd. hükümleri kapsamında düzenlenmiştir. Bu kapsamda hukukumuzda ölüme bağlı tasarrufları öncelikle taraf sayısına göre tek taraflı ve iki taraflı ölüme bağlı tasarruflar olarak…


Dijital Miras ve Dijital Miras ile İlgili Güncel Kararlar Üzerine Bir Eleştiri

Aralık 23, 2020 Kategori Kişisel Verilerin Korunması,

Her daim gelişen teknoloji ile içerisinde bulunduğumuz teknoloji de bizleri her an farklı bir noktaya taşıyor ve bizler de teknolojiye ve teknolojinin biz sunmuş olduğu kolaylıklara uyum sağlamaya çalışıyoruz. Uyum sağlama sürecinde her ne kadar insan olarak bizler hızlı davranabilsek de toplumsal kuralları düzenleyen hukuk bizim kadar olmasa da teknolojik ilerlemeye hızlı uyum sağlamaya çabalıyor….