YAYINLAR

Acentenin Denkleştirme İstemi Hangi Hallerde Doğabilir?

Aralık 14, 2020 Kategori Ticaret Hukuku,

Bu yazımızda Türk Ticaret Kanunu’nun 112.maddesinde düzenlenen Acentenin Denkleştirme İstemi konusu ve denkleştirmenin hangi hallerde söz konusu olabileceğini anlatmaya çalışacağız.   Acentelik sözleşmeleri Türk Ticaret Kanunu’nun 102. Maddesinde düzenlenmiş olup ilgili maddede acente ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir…


Kişisel Veri Hukukunda İlgili Kişi Kimdir ?

Aralık 7, 2020 Kategori Kişisel Verilerin Korunması,

Her ne kadar Kıta Avrupası ülkelerinde daha eski bir geçmişe sahip olsa da, kişisel verilerin korunması konusu ülkemizde daha yeni yeni kendisine mevzuat kapsamında yer edinebilmektedir. 24.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kabul tarihine kadar süre gelen toplumda yer etmiş veri ihlali odaklı alışkanlıkları tümden değiştirmeyi ve…


Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmesi (Maketten Satış) ve Sözleşmeden Dönme Hakkı

Aralık 2, 2020 Kategori Diğer,

 Son yıllarda nüfus artışının da etkisiyle birlikte kişilerin konut ihtiyacı da artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için birçok konut inşa edilmek üzere tasarlanmaktadır. Henüz tasarlanma aşamasındayken dahi bu konutların yoğun talep görmesi ve satışa çıkarılması konumuzun esasını oluşturmaktadır.  Projelerin tamamlanıp satışa çıkmadan önce özellikle alıcıların topraktan projeye dahil olmalarıyla daha düşük faiz imkanı yaratmasından dolayı tercih…


Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu ve Yöneticinin İstifası

Kasım 30, 2020 Kategori Ticaret Hukuku,

Yakın gelecekte başlayan ve küresel salgın dönemiyle de devam eden nakit akışındaki daralma ile birlikte ticari hayatın önemli bir parçası olan çek işlemlerinde “amaçlanan” tahsilatlarda da azalma olduğu ve bu durumun yargı süreçlerine de etki ettiği görülmektedir. Bu yazımızda, anonim şirket tarafından keşide edilen karşılıksız çek üzerindeki sorumluluğun şirketin yönetim kurulu üyeleri bakımından yansımasını ele…


İstanbul Tahkim Merkezi Hakem Kararının İptali

Kasım 23, 2020 Kategori Arabuluculuk ve Tahkim,

Bu yazımızda İstanbul Tahkim Merkezi yargılamasında verilen hakem kararının iptali için başvuru yol ve yöntemleri anlatılmaya çalışılacaktır. İstanbul Tahkim Merkezi Kurallarının 33.maddesine göre hakemler; görev belgelerinin taraflarca imzalanmasının ardından 6 ay içerisinde uyuşmazlıkla ilgili kararlarını vermek zorundadır. Seri Tahkimde bu süre üç aydır. Kuralların 34.maddesine göre; kararlar oyçokluğu ile verilebilir ve tüm hakemlerce imzalanır. Uygulamada…


İstanbul Tahkim Merkezinde Yargılama Süreci

Kasım 11, 2020 Kategori Uyuşmazlık Çözümü,

İstanbul Tahkim Merkezi yargılama süreci devlet yargısından oldukça farklılık içermekle birlikte tahkim yargılamasına yabancı olmayan bir şekilde ilerlemektedir. Tahkim sürecinin getirdiği hız, kolaylık ve özel hissettirtme duygusu sayesinde devlet yargısında hiç akla gelmeyen yöntemlerin İstanbul tahkim merkezi yargılama süreci içerisi içerisinde karşımıza çıkabildiğini görmekteyiz. İstanbul Tahkim Merkezi Yargılama Sürecinde Usulü Zaman Çizelgesi Devlet yargısında olmayan…


Türk Hukukunda Karşılaştırmalı Reklamlar

Kasım 9, 2020 Kategori Ticaret Hukuku,

Reklam; televizyon, radyo, gazete, billboard, sosyal medya platformları, internet gibi mecralar yolu ile çeşitli mal, hizmet ve ürünlerin tüketicilere ve belli bir hedef kitleye tanıtılmasıdır. Pazardaki pasta payını artırmayı ve rakiplerinin tüketicilerini kendi ürün ve hizmetlerine yönelmesini amaçlayan reklam verenler agresif bir ürün pazarlama stratejisinin reklamlarında uygulanmasını talep edebilirler. Bu noktada karşılaştırmalı reklamlar önümüze gelmektedir….


Hekimin Hatalı Tıbbi Müdahale Sebebi İle Hukuki Sorumluluğu

Kasım 2, 2020 Kategori Diğer,

Hekim ile hasta arasındaki sözleşmesel ilişki; hastanın yaşam hakkı, vücut bütünlüğü ve kişilik hakları ile doğrudan ilişkili olduğundan diğer sözleşmesel ilişkilere göre ayrı bir önem arz etmektedir. İnsanın kompleks bir varlık olması sebebiyle her bir birey özelinde teşhis ve tedavi sürecinde öngörülemeyecek birtakım komplikasyonların meydana gelmesi riskinin bulunması eşyanın tabiatı gereğidir. Her müdahale bir risk…


Valeye Teslim Edilen Araçlarda Meydana Gelen Zararlar

Ekim 28, 2020 Kategori Diğer,

Alışveriş merkezleri son dönemde sayılarının ve sundukları hizmetlerin artış göstermesiyle birlikte pek çok insan tarafından farklı nedenlerle ziyaret edilir hale gelmiştir. Gerek istihdam alanı olması gerekse birtakım ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla tercih noktası olan alışveriş merkezleri bu şekilde her gün birçok insanı konuk etmesi sırasında insanlar arasında birtakım hukuki sonuçlar doğuran ilişkiler kurulabilmektedir. Sıklıkla alışveriş merkezlerinin…


Türk Hukukunda Tahkime Elverişlilik Denetimi

Ekim 26, 2020 Kategori Arabuluculuk ve Tahkim,

Bu yazımızda Tahkime Elverişlilik kavramı üzerinde durup tahkime elverişlilik ile ilgili yasal düzenlemeler ve güncel yargıtay kararından bahsedilecektir. Tahkim, taraflar arasında bir uyuşmazlık meydana geldiğinde ya da daha ortada bir uyuşmazlık yokken söz konusu doğmuş ya da doğabilecek ihtilafın mahkeme yerine hakem sıfatını taşıyan kişilerce çözümlenmesi yoluna gidilmesi olarak ifade edilebilir. Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi…