Yayınlar

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile Faydalı Model Terörüne Son Veriliyor

Mart 25, 2017 Kategori Sınai Mülkiyet Hukuku,

10.01.2017 tarihinde yayınlanan Sınai Mülkiyet Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 551 sy Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname döneminde, bir kısım kötüniyetli kişilerin aslında herhangi bir yenilik içermeyen ve patent alması ya da korunması mümkün olmayan ürünlere Faydalı Model belgesi alabilmeleri söz konusu oluyordu. Aslında herhangi bir yenilik içermeyen bu belgelerin vermiş olduğu yetkiler ile…


6769 sy Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Arabuluculuk

Şubat 2, 2017 Kategori Arabuluculuk ve Tahkim,

Arabuluculuk kurumu 2013 yılında yürürlüğe giren 6325 Sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” ile yasalaşmıştır. Bu tarihten beri Arabuluculuk ile yapılan anlaşmalar mahkeme hükmü niteliğinde olup, ilgili mahkemesinden icra edilebilirlik şerhi alınması ile ilamlı icraya konabilmektedir. Fikri ve Sınai haklar, elbette arabuluculuğun uygulama alanları arasında idi ancak 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu öncesi uygulanan Kanunun Hükmünde…


Muvazaalı Alt İşveren İlişkisinde İşe İade Davası

Temmuz 30, 2016 Kategori İş Hukuku,

Bir işyerinde uygulanan alt işveren sözleşmesinin muvazaalı olması halinde, alt işveren işçisi tarafından açılacak olan işe iade davasının muhatabının kim olacağı ve davanın alt işverene mi yoksa asıl işverene mi karşı açılacağı ve kabul halinde ne şekilde karar verileceği hukuki bir tartışma konusudur. Alt işveren ilişkisini tanımlayan İş kanunu’nun 2/6.maddesine göre; Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya…


Muvazaalı Alt İşveren İlişkisi

Temmuz 30, 2016 Kategori İş Hukuku,

İşverenlerin İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatının gerektirdiği bir takım yükümlülüklerden kurtulmak adına kendi yaptıkları işleri muvazaalı bir şekilde alt işverene devrederek hileli bir taşeron ilişkisi kurdukları sık rastlanılan bir durumdur.  Muvazaa; tarafların üçüncü kişileri aldatmak kasdı ile aslında gerçek olmayan bir durumu gerçekmiiş göstermeleri ancak kendi içlerinde bu duruma uygun davranmamalarıdır. Borçlar Kanunu’nun 19.maddesi’ne göre; Bir sözleşmenin…