Yayınlar

İflasın Ertelenmesinin Yerine Gelen Güncellenmiş Konkordato Ve Sonuçları

Mart 16, 2018 Kategori Uyuşmazlık Çözümü,

15.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7101 sy yasa ile İcra ve İflas Kanunu’nun bir çok maddesinde değişiklik yapılmış olup, en önemli değişikliklerden birisi de İflasın Ertelenmesinin kaldırılarak yerine yeniden düzenlenmiş Konkordato hükümlerinin getirilmesi olmuştur. 7101 sy yasa ile yeniden düzenlenen Konkordato hükümleri ile; mali yönden zor durumda olup ancak borçlarını ödeyerek iktisadi mal varlığını sürdürebilecek…


Markanın Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanması

Mart 6, 2018 Kategori Sınai Mülkiyet Hukuku,

Özet Ayırt edicilik, markanın en önemli iki unsurundan biridir. Ayırt edicilik özelliğini ilk başta taşımasa ve diğer bazı mutlak ret nedenleri dolayısıyla tescil edilemese de bir markanın, kullanım sonucunda ayırt edici nitelik kazanması ve tescil edilmesi mümkündür. Kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı iddia edilen bir markanın bu iddiası genelde coğrafi alan, kullanım süresi, kullanan…


Koruma Süresi Sona Eren Amerikan Patent Belgesinin Tekniğin Bilinen Durumuna Etkisi

Kasım 15, 2017 Kategori Sınai Mülkiyet Hukuku,

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 82.maddesine göre; teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilir.Ayrıca bir başka yazımızda daha detaylı inceleriz ancak kısaca bahsetmek gerekirse; Keşifler, bilimsel teoriler, sanat eserleri, bilgisayar programları gibi bazı konular patentlenebilirlik kapsamında olmadığı gibi kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı buluşlar ile gen ve…


Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler ve Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanma

Kasım 7, 2017 Kategori Sınai Mülkiyet Hukuku,

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 4.maddesine göre; Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir….


Türk İş Hukukunda Arabuluculuk Artık Bir Dava Şartı

Ekim 27, 2017 Kategori Arabuluculuk ve Tahkim, İş Hukuku,

Ülkemizin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku sisteminde oldukça önemli değişiklikler öngören ve özelikle İş davalarında zorunlu arabuluculuk olarak adlandırılan “arabuluculuğun bir dava şartı olarak düzenlemesi” düzenlemeleri ile gündeme gelen İş Mahkemeleri Kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek kanunlaştı. Önümüzdeki kısa bir süre içerisinde resmi gazetede yayımlanması bekleniyor. İş hukukunda devrim niteliğinde sayılan ve…


Arabuluculukta Anlaşılamazsa Ne Olur ?

Ekim 20, 2017 Kategori Arabuluculuk ve Tahkim,

Uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan arabuluculukta, elbette çözüm yani anlaşma beklentisi esastır. Ancak arabuluculuk sürecinin tarafların iradeleri ile başlayıp, sürdürülüp, sonuçlandırıldığı düşünüldüğünde; anlaşma kadar anlaşamama ile kısmi anlaşma ile ya da arabuluculuk süreci sona erdikten sonra anlaşma ile sonuçlanması da doğaldır. Bu yazımızda anlaşma ve kısmi anlaşma halleri ile arabuluculukta anlaşılmaz ise ne olacağını anlatmaya…


Arabulucudan Davet Mektubu Geldiğinde Ne Yapılır? Arabuluculuğa Hazırlık

Eylül 20, 2017 Kategori Arabuluculuk ve Tahkim,

Bir hukuk uyuşmazlığı, mevzuatımıza göre eğer arabuluculuğa uygun ise dava açmadan önce ya da dava devam ederken davanın her aşamasında siz ya da diğer taraflarca arabulucuya başvurulabilir. Arabuluculuğa başvurmak size uyuşmazlığınızı daha kısa sürede, daha az masrafla çözüme kavuşturmayı sağladığı gibi diğer tarafla ilişkilerinizin sürdürülebilirliğini de sağlar. Diğer taraf arabuluculuğa başvurduğunda; başvurmuş olduğu arabulucu, size…


Hakem Kararının İptali Davasında Esasa Girilebilir mi ?

Eylül 15, 2017 Kategori Arabuluculuk ve Tahkim,

6100 sy Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Kararlarına karşı temyiz yoluna başvurma imkanını ortadan kaldırmış ve Milletlerarası Tahkim Kanunu’na benzer bir şekilde hakem kararlarının iptalini düzenlemiştir. Hakem kararının iptalini inceleyen Mahkeme, hakem kararına konu olayın esasını inceleyip esastan bir hata görürse bunu iptal sebebi yapabilir mi ?  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 439.maddesine göre; (1) Hakem kararına karşı…


Türk Marka Hukukunda Tecavüzün Bilinmediği Savunması

Ağustos 31, 2017 Kategori Sınai Mülkiyet Hukuku,

Türk Marka Hukukunda tecavüz davalarında en çok karşılaşılan olaylardan birisi de, marka sahibinin hakkına tecavüz eden ürünü satan kişilerin, yapılan tespitin ardından satılan ürünün taklit markalı olduğunu bilmediklerini savunmalarıdır. Genel olarak tecavüz konusu taklit markalı ürünü satan firmalar suçlu olup, bu ürünlerin satıcısı konumunda olan firmalar da taklitten haberleri olmadıklarını iddia ederler. Karşılaşılan vakıların büyük…


Tescilsiz Tasarımların Korunması

Mart 31, 2017 Kategori Sınai Mülkiyet Hukuku,

10 Ocak 2017 tarihinden önce yürürlükte bulunan 554 sy Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ancak tescil edilmiş tasarımlar Endüstriyel Tasarım olarak korumadan yararlanabilmekteydi. Tescilsiz tasarımlar yani, tasarımcısı tarafından korunması için Türk Patent Enstitüsüne başvurulmamış tasarımlar ise ancak Türk Ticaret Kanunun’da yer alan genel haksız rekabet hükümlerine göre koruma altına alınmakta, sınai mülkiyet…