Fikri ve Sinai Haklar Hukuku

Okyay-Evren, fikri ve sınai haklar hukuku alanındaki derin tecrübesiyle müvekillerinin ihtiyaç duyduğu tüm süreçlerde hukuki danışmanlık yapmakta ve dava takip hizmeti sunmaktadır. Bütçe dostu, veri odaklı, müvekkil ile etkin iletişim ve strateji ortaklığına dayanan anlayışıyla Okyay-Evren, bu alanda vermiş olduğu hizmetlerde her büyüklükte ulusal ve uluslararası şirketin ve startupların tercihi olmaktadır.

Okyay-Evren, fikri ve sınai haklar hukuku alanında geniş bir birikime sahiptir. İş hayatının en önemli alanlarından birisi olan fikri ve sınai haklar hukuku ve onun etrafında gelişen tüm alanlarda müvekkillerine kapsamlı bir hizmet sunan Okyay-Evren, özellikle marka, patent ve telif uyuşmazlıkları alanlarında yoğunlaşmaktadır.

Marka-patent vekilliği hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslararası bir çok müvekkilinin Türk Patent Enstitüsü nezdinde tüm tescil işlemlerini yürüten Okyay-Evren, marka bültenlerinin izlenerek raporlanmasında, üçüncü kişilerin başvurularına karşı itirazlarda bulunulmasında ve üçüncü kişilerin yapmış olduğu itirazlara cevap verilmesinde müvekkillerine hizmet vermektedir.

Okyay-Evren, fikri ve sınai haklar hukuku alanında kapsamlı bir dava portföyüne de sahiptir. Bu kapsamda Okyay-Evren, Türk Patent Enstitüsü tarafından verilmiş olan kararlara ilişkin olarak itiraz ve iptal davaları, tescil edilmiş haklara karşı hükümsüzlük davaları, fikri ve mali haklara tecavüzün tespiti ve önlenmesi davaları, haksız rekabetten kaynaklanan davalar ve tazminat davaları da dahil olmak üzere her türlü stratejik davanın takibinde müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Bunların yanında Okyay-Evren, lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve gözden geçirilmesi, teknoloji transfer ve know-how sözleşmelerinin  hazırlanması, düzeltilmesi ve gözden geçirilmesi, gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması gibi fikri ve sınai haklar hukukunun sözleşmesel ilişkilerdeki yansımalarında da müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

Okyay-Evren’in gerektiğinde yurt dışındaki iş ortakları aracılığıyla sunmakta olduğu danışmanlık ve marka-patent vekilliği hizmetleri, müvekkillerin markalarını tüm dünyada, tek elden ve en güvenilir biçimde korumalarını mümkün kılmaktadır.Hizmetler