Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve bu kapsamda veri gizliliği, OKYAY | EVREN’in ana faaliyet alanlarından birisini teşkil etmektedir. Bu alanda sürdürdüğü çalışmalarıyla önemli bir tecrübe ve yetkinlik kazanmış olan OKYAY | EVREN,  müvekillerinin ihtiyaç duyduğu tüm süreçlerde hukuki danışmanlık yapmakta ve bu alana ilişkin işlemlerini yürütmektedir.

OKYAY | EVREN, Kanun’a uyum hizmetinin yanında Veri Hukuku Danışmanlığı hizmeti vermekte ve veri sorumlusu adına irtibat kişisi olarak başvuruların cevaplandırılması süreçlerini yönetmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Türkiye için oldukça yeni bir alandır ve birçok nokta henüz yargı kararları veya Kurum görüşleri ile netleşmiş değildir. Bu nedenle OKYAY | EVREN, bu alandaki hizmetlerini Kanun’un iktisap edildiği Avrupa Birliği mevzuatı ve kararları ışığında sürdürmektedir.Hizmetler