Eren Evren

Avukat, Patent & Marka Vekili

Eren Evren

2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 2008 yılında da aynı üniversitenin Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. Bunun yanında Evren, 15 yılı aşkın bir süredir marka ve patent vekilidir.

Evren, kariyerinin başından beri düzenli olarak çok uluslu şirketlere, Türkiye’deki ticari faaliyetler hakkındaki soru ve sorunlar, projeler, ticaret hukuku, iş hukuku ve fikri ve sınai haklar hukuku ile ilgili konular, yasal ve idari politikalar ve dava takibi konularında danışmanlık yapmaktadır.

Bilhassa Evren, iş hukuku, sözleşmeler hukuku ve fikri ve sınai haklar hukuku konularında derin bir tecrübeye sahiptir.

Evren Türkiye’de faaliyet gösteren çok sayıda doğrudan satış şirketini ve bunların üyesi olan yaklaşık 1,5 milyon kişiyi ilgilendiren ve Hukuk Genel Kurulu’na kadar taşınan bir iş hukuku davasında müvekkili lehine sonuç çıkartma başarısı sağlamış ve bu sayede sektöre büyük bir darbe vurulmasına engel olmuştur. Evren, müvekkilleri aleyhine açılan yüzlerce “muvazaanın tespiti ve asıl işverene iade” davasında işveren vekilliği yaparak önemli başarılar elde etmişti. Bunların yanında çok sayıda işe iade, işçi alacakları ve iş kazaları davasında işveren vekili olarak hizmet vermiş ve iş hukukunun her dalında bilgi birikimi edinmiştir. Ayrıca Evren, iş hukuku alanında bilirkişilik yapmaktadır.

Bunların yanısıra bir çok markanın hükümsüz kılınarak sicilden terkini sağlamış ve sınai haklara tecavüz davalarında müvekkillerini başarı ile temsil etmiştir.

Evren, Ege Bölgesi’nde 240 üyesi bulunan Ege Sağlık Kuruluşları Derneği ve İzmir Hastaneler Vakfı gibi birçok sivil toplum kuruluşunun hukuk danışmanlığını yürütmektedir.

Birçok sektörel platformda yazıları yayınlanan Evren, aynı şekilde özellikle fikri ve sınai haklar hukuku ve iş hukuku alanlarında makaleler yayınlamaktadır. Evren, düzenli olarak uluslararası konferanslara katılmaktadır.