Uyuşmazlık Çözümü ve Dava Takibi

Okyay-Evren, uyuşmazlık çözümü alanındaki derin tecrübesi ve pratik sonuçlarla, müvekillerinin ihtiyaç duyduğu tüm süreçlerde hukuki danışmanlık yapmakta ve dava takip hizmeti sunmaktadır. Bütçe dostu, veri odaklı, müvekkil ile etkin iletişim ve strateji ortaklığına dayanan anlayışıyla Okyay-Evren, bu alanda vermiş olduğu hizmetlerde her büyüklükte ulusal ve uluslararası şirketin ve startupların tercihi olmaktadır.

Okyay-Evren, iş hayatındaki temel önceliklerin ve zorlukların farkında olarak, önleyici bir yaklaşımla, planlı, stratejik hukuki hizmetler sağlamayı ve bir uyuşmazlığın çözümünde olası diğer seçenekleri değerlendirmeyi amaç edinmektedir. Uzlaşma önceliktir ve en karmaşık durumlarda bile alternatif önlemler, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları değerlendirilmelidir. Dava sürecinin önlenemez olduğu durumlarda ise, Okyay-Evren uyuşmazlığın her aşamasında müvekkillerinin menfaatlerini kararlı ve yetkin bir şekilde gözetmekte, buna uygun stratejileri belirlemekte ve hayata geçirmektedir.

DAVA TAKİBİ

Okyay-Evren, adli ve idari yargı süreçlerinde ulusal ve uluslararası müvekkillerine, bu alandaki derin tecrübesi ve bütçe dostu stratejisiyle önemli bir ortak olmaktadır. Genellikle dava sürecinin öncesinde planlanan iş odaklı stratejisiyle Okyay-Evren, uzun ve gerilimi yüksek süreçleri müvekkilleri için son derece kolay hale getirmektedir.
Okyay-Evren, yargılamaya maruz kalma riskini asgari seviyeye indirgemek için uyumluluk programlarının geliştirilmesi ve dönemsel risk değerlendirmelerinin yapılması konusunda da müvekkilleriyle işbirliği içerisinde hareket etmektedir.
Anlaşmazlığın konusu her ne olursa olsun, deneyimli dava avukatlarıyla Okyay-Evren ulusal ve çokuluslu şirketlere, kişi ve kuruluşlara, banka ve finans kurumlarına ve sigorta şirketlerine ticari davalar, iş davaları, sigorta davaları, fikri ve sınai haklar davaları ve ihtilaflı alacaklar da dahil olmak üzere şirketler ve ticaret hukuku alanındaki her konuda hukuki destek sağlamaktadır.

TAHKİM

Okyay-Evren, yabancı mahkeme kararlarının ve uluslararası tahkim kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi konusunda ulusal ve çokuluslu müvekkillerine hizmet vermektedir. Aynı şekilde Türk mahkeme kararlarının ve tahkim kararlarının yurt dışında tanınması ve tenfizi noktasında da müvekkillerine yurt dışındaki yabancı hukuk büroları ile sürecin yürütülmesi konusunda destek olmaktadır.
Okyay-Evren, ulusal ve uluslararası müvekkillerini yerli ve yabancı tahkim kurumları önünde temsil etmekte, haklarını savunmakta ve bu süreçlerini yürütmektedir.

ARABULUCULUK

Okyay-Evren, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların derhal mahkeme sürecine taşınması yerine o uyuşmazlığa uygun çözüm yönteminin belirlenmesi, Adalet Bakanlığı siciline kayıtlı bir arabulucu tarafından hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk hizmeti verilmesi, arabuluculuk sürecinde müvekkillerin temsili, arabuluculuk eğitimleri verilmesi, müzakere tekniklerini bilen bir uzman tarafından müzakereci olarak müvekillerinin en iyi şekilde temsil edilmesi, uzlaştırma, işyeri uyuşmazlıklarında departmanlar arası arabuluculuk hizmeti verilmesi gibi konularda düzenli olarak ulusal ve çokuluslu müvekkillerine hizmet vermektedir.Hizmetler