YAYINLAR

Hakem Kararının İptali Davasında Esasa Girilebilir mi ?

Eylül 15, 2017 Kategori Arabuluculuk ve Tahkim,

6100 sy Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Kararlarına karşı temyiz yoluna başvurma imkanını ortadan kaldırmış ve Milletlerarası Tahkim Kanunu’na benzer bir şekilde hakem kararlarının iptalini düzenlemiştir. Hakem kararının iptalini inceleyen Mahkeme, hakem kararına konu olayın esasını inceleyip esastan bir hata görürse bunu iptal sebebi yapabilir mi ?  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 439.maddesine göre; (1) Hakem kararına karşı…


Türk Marka Hukukunda Tecavüzün Bilinmediği Savunması

Ağustos 31, 2017 Kategori Sınai Mülkiyet Hukuku,

Türk Marka Hukukunda tecavüz davalarında en çok karşılaşılan olaylardan birisi de, marka sahibinin hakkına tecavüz eden ürünü satan kişilerin, yapılan tespitin ardından satılan ürünün taklit markalı olduğunu bilmediklerini savunmalarıdır. Genel olarak tecavüz konusu taklit markalı ürünü satan firmalar suçlu olup, bu ürünlerin satıcısı konumunda olan firmalar da taklitten haberleri olmadıklarını iddia ederler. Karşılaşılan vakıların büyük…


Tescilsiz Tasarımların Korunması

Mart 31, 2017 Kategori Sınai Mülkiyet Hukuku,

10 Ocak 2017 tarihinden önce yürürlükte bulunan 554 sy Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ancak tescil edilmiş tasarımlar Endüstriyel Tasarım olarak korumadan yararlanabilmekteydi. Tescilsiz tasarımlar yani, tasarımcısı tarafından korunması için Türk Patent Enstitüsüne başvurulmamış tasarımlar ise ancak Türk Ticaret Kanunun’da yer alan genel haksız rekabet hükümlerine göre koruma altına alınmakta, sınai mülkiyet…


Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile Faydalı Model Terörüne Son Veriliyor

Mart 25, 2017 Kategori Sınai Mülkiyet Hukuku,

10.01.2017 tarihinde yayınlanan Sınai Mülkiyet Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 551 sy Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname döneminde, bir kısım kötüniyetli kişilerin aslında herhangi bir yenilik içermeyen ve patent alması ya da korunması mümkün olmayan ürünlere Faydalı Model belgesi alabilmeleri söz konusu oluyordu. Aslında herhangi bir yenilik içermeyen bu belgelerin vermiş olduğu yetkiler ile…


6769 sy Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Arabuluculuk

Şubat 2, 2017 Kategori Arabuluculuk ve Tahkim,

Arabuluculuk kurumu 2013 yılında yürürlüğe giren 6325 Sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” ile yasalaşmıştır. Bu tarihten beri Arabuluculuk ile yapılan anlaşmalar mahkeme hükmü niteliğinde olup, ilgili mahkemesinden icra edilebilirlik şerhi alınması ile ilamlı icraya konabilmektedir. Fikri ve Sınai haklar, elbette arabuluculuğun uygulama alanları arasında idi ancak 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu öncesi uygulanan Kanunun Hükmünde…


Muvazaalı Alt İşveren İlişkisinde İşe İade Davası

Temmuz 30, 2016 Kategori İş Hukuku,

Bir işyerinde uygulanan alt işveren sözleşmesinin muvazaalı olması halinde, alt işveren işçisi tarafından açılacak olan işe iade davasının muhatabının kim olacağı ve davanın alt işverene mi yoksa asıl işverene mi karşı açılacağı ve kabul halinde ne şekilde karar verileceği hukuki bir tartışma konusudur. Alt işveren ilişkisini tanımlayan İş kanunu’nun 2/6.maddesine göre; Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya…


Muvazaalı Alt İşveren İlişkisi

Temmuz 30, 2016 Kategori İş Hukuku,

İşverenlerin İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatının gerektirdiği bir takım yükümlülüklerden kurtulmak adına kendi yaptıkları işleri muvazaalı bir şekilde alt işverene devrederek hileli bir taşeron ilişkisi kurdukları sık rastlanılan bir durumdur.  Muvazaa; tarafların üçüncü kişileri aldatmak kasdı ile aslında gerçek olmayan bir durumu gerçekmiiş göstermeleri ancak kendi içlerinde bu duruma uygun davranmamalarıdır. Borçlar Kanunu’nun 19.maddesi’ne göre; Bir sözleşmenin…